Online bestellen = gratis levering + geen minimale bestelwaarde

Levering

1x/week op vaste dag
Andere levermomenten kunnen mits toeslag van €10

Betaalvoorwaarden

30 dagen factuurdatum, tenzij huidige betaalcondities <30 dagen factuurdatum

Nieuws

AB Safety treedt toe tot BSCI

Met veel trots kunnen we u melden dat AB Safety toegetreden is tot BSCI.

Via deze weg wil AB Safety haar sociale verantwoordelijkheid opnemen en zo mee bijdragen tot betere werkomstandigheden in haar productie units.

De Contactgroep BSCI is een platform voor bedrijven die deelnemen aan het Business Social Compliance Initiative, dat als doel heeft wereldwijd werkomstandigheden in de toeleveringsketen te verbeteren.

De BSCI-gedragscode richt zich op de volgende aspecten: naleving van arbeidswetten, werktijden, beloning, verbod op kinderarbeid, verbod op dwangarbeid en tuchtmaatregelen, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, verbod op alle vormen van discriminatie, een gezonde en veilige werkplek, geïntegreerde managementsystemen, milieu- en gezondheidsaspecten.